Điện tử Viễn thông

Điện tử Viễn thông

Thứ Năm, 20-06 2019

      Cung cấp thiết bị chuyên ngành Viễn thông như

  • Thiết bị truyền dẫn 3G
  • Thiết bị Encoder/ Decoder tín hiệu
  • Hệ Thống truyền dẫn không dây
  • Hệ thống chuyển đổi và xử lý tín hiệu
  • Call Center, Data Center
  • Tổng dài IP và Analog
  • Cáp viễn thông