Xe Truyền Hình Lưu Động 4K

Khi nói đến việc cung cấp nội dung một cách nhanh chóng, bất kể vị trí ở đâu, các Đài truyền hình cần đến chuyên môn của chúng tôi trong việc xây dựng các Xe truyền hình lưu động riêng biệt. Cơ sở chuyên dụng của chúng tôi cung cấp giải pháp nối đuôi nhau có thể tùy chỉnh cho các đài truyền hình cũng như các nhà sáng tạo nội dung AV và các công ty chuyên nghiệp.

Chia sẻ sản phẩm: