Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 00:00

Những Hoạt Động của Mega trong Tháng 6 - 2014

 

Tháng 6 – 2014:

 

Công ty Mega kết hợp cùng công công ty Sony (thiết bị chuyên dùng) và Công ty HP tại Việt Nam cùng đứng ra tổ chức hội thảo cho 6 tỉnh thuộc khu vực miền trung của Việt Nam trong đó gồm: Đài PT-TH Tỉnh Khánh Hòa, Đài PT-TH Tỉnh Bình Thuận, Đài PT-TH Phú Yên, Đài PT-TH Tỉnh Quảng Ngãi & Đài PT-TH Tỉnh Quảng Nam. Tổ chức tại đài PT-TH Khánh Hòa, trong đó công ty Mega trình bày về Qui trình số hóa và file hóa cho việc sản xuất truyền hình theo chuẩn SD/HD, đặc biệt nói về sự cần thiết phải xây dựng đầu tư hệ thống quản lý lưu trữ tư liệu truyền hình (MAM).

 

- Một vài hình ảnh demo tại Đài PT-TH Khánh Hòa :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 03:47
933926_159162560922658_1194001056_n.jpgapantac.jpgboxx.jpgbroadcast.jpgdk.jpginfortrend-logo.jpglynxtechnik.jpgmetus.jpg