Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 00:00

Những Hoạt Động của Mega trong Tháng 7 - 2014

Tháng 7 - 2014:

 

Công ty Mêga demo giới thiệu sản phẩm của hãng Metus, BroadcastPix, LYNXTechnik, DK-Technologies và Sound Devices cho một số Đài PT-TH hình khu vực Cao Nguyên Việt Nam gồm Tây Ninh, Dak Nong; Gia Lai và Kon Tum.

 

Một số hình ảnh demo giới thiệu: 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh tại Đài PT-TH Tây Ninh :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh tại Đài PT-TH Dak Nong :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh tại Đài PT-TH Gia Lai :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình ảnh tại Đài PT-TH Kon Tum :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ tư, 15 Tháng 10 2014 03:48
933926_159162560922658_1194001056_n.jpgapantac.jpgboxx.jpgbroadcast.jpgdk.jpginfortrend-logo.jpglynxtechnik.jpgmetus.jpg