Trực tiếp “Tọa đàm Syngenta” của Đài Truyền hình Hậu Giang

Trực tiếp “Tọa đàm Syngenta” của Đài Truyền hình Hậu Giang

Thứ Hai, 07-03 2022

Tọa đàm Syngenta – Khởi đầu hoàn hảo vào ngày 05/3/2022 của Đài Truyền hình Hậu GIang

Hệ thống phim trường thực tế ảo Tracking của hãng Zero Density ứng dụng làm Tọa đàm trực tiếp tại phim trường của nhà Đài

Tọa đàm Syngenta – Khởi đầu hoàn hảo – 05/3/2022

Nguồn đăng: Truyền hình Hậu Giang vào Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022