Ở Mê Ga, chúng tôi tin rằng các hoạt động tập thể là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường sự gắn kết các phòng ban, các cá nhân trong công ty, từ đó thúc đẩy hiệu quả hợp tác nhóm, hợp tác chéo giữa các phòng ban, cũng như mang đến niềm vui và tình cảm gắn bó của nhân viên với công ty.

         Team building: chương trình vui chơi tập thể dành cho toàn bộ nhân viên và gia đình. Đây là dịp gặp mặt để cùng trao đổi các hoạt động phát triển kinh doanh, tập huấn và có các hoạt động giao lưu.