• Thiết kế  triển khai các giải pháp IT toàn diện, tối ưu cho khách hàng đặt biệt là khách hàng trong lĩnh vưc sản xuất  Media 
  • Thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính, tường lửa, lưu trữ, ảo hóa, mạng không dây.
  • Thiết kế và triển khai hệ thống nguồn UPS 1 pha và 3pha
  • Thiết kế phòng Data Center và hệ thống giám sát cho Daata center
  • Thiết kế triển khai dịch vụ Web và Media server
  • Thiết kế triển khai các hệ  thống Livestreaming