Hệ Thống MAM

– Hệ thống MAM (tạm dịch là hệ thống quản lý tài nguyên truyền thông), nó giúp người sử dụng có thể xác định đúng vị trí nội dung cần tìm. MAM là một phần quan trọng của hệ thống truyền hình. Hệ thống MAM đầu điên gồm các thẻ file cards và sheets of paper. Nhiều nhà truyền hình cùng các phương tiện sản xuất hậu kỳ đã bắt đầu sử dụng các máy tính để tìm kiếm tài liệu trong bộ phận lưu trữ của họ. Lưu trữ được xem như là một khâu xử lý cuối cùng và hệ thống MAM gặp nhiều hạn chế để truy cập tới những danh mục hệ thống đơn giản
– Ngày nay, MAM có những bước phát triển quan trọng cùng với đó là vai trò của lưu trữ đã thay đổi mạnh mẽ. Hệ thống MAM có thể xác định đúng vị trí và theo dõi nội dung từ đầu đến cuối một cách dễ dàng. Các broadcaster tạo một category mới cho tập tin lưu trữ, kho lưu trữ nội dung chia sẻ thường hoạt động tại trung tâm sản xuất truyền hình
– Hệ thống MAM liên kết mọi người sử dụng với tư liệu Media bằng việc quản lý tất cả các dạng tư liệu trên thời gian, chu kỳ sử dụng tư liệu từ lúc thu ghi tín hiệu đến lưu trữ. Sự thành công của các doanh nghiệp truyền thông ngày càng phụ thuộc vào việc sử dụng tối ưu và tái sử dụng nội dung, hệ thống quản lý MAM được thiết kế tốt sẽ trở thành một công cụ làm việc không thể thiếu. Một hệ thống MAM có thể xử lý bất kỳ tư liệu số nào – cho dù là video, audio, hoặc các media assets