1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

        Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Mê Ga đươc thành lập 2005. Do một nhóm kỹ sư và doanh nhân có nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử viễn thông và truyền hình. Đặc biệt là giải pháp tích hợp cho các hệ thống truyền hình.

        Sau 15 năm thành lập Công ty Mê Ga đã phát triển không ngừng và tạo được uy tín tốt với các khách hàng, đặc biệt là các Đài Phát thanh và Truyền hình trong nước, các công ty đối tác về truyền hình và truyền thông.

        Bằng những cố gắng, kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế và tích hợp các hệ thống truyền hình, Công ty Mê Ga hiện được các hãng sản xuất thiết bị truyền hình nổi tiếng của Mỹ và Châu Âu tin tưởng chỉ định Công ty Mê Ga là nhà cung cấp thiết bị dịch vụ và bảo hành độc quyền cũng như ủy quyền tại Việt Nam.

  2. TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

        Sự phát triển của Mê Ga luôn gắn sự phát triển của khách hàng và các đối tác. Cam kết đem lại cho khách hàng các giải pháp tiên tiến, hiện đại đáp ứng các mục tiêu phát triển của khách hàng với chi phí tiết kiệm nhất.

3. TÓM TẮT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

        – Thiết bị phát thanh và truyền hình.
        – Thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
        – Thiết kế tích hợp và thi công các hệ thống truyền hình, hệ thống thư viện, tổng khống chế, hệ thống truyền hình tương tác, App, phim trường……
        – Thiết kế, thi công hệ thống hạ tầng mạng cơ sở, bảo mật, lưu trữ…..
        – Thiết kế tích hợp hệ thống truyền hình và công nghệ thông tin…