Cung cấp thiết bị chuyên ngành viễn thông như

  • Thiết bị truyền dẫn 3G
  • Thiết bị Encoder/ Decoder tín hiệu
  • Hệ Thống truyền dẫn không dây
  • Hệ thống chuyển đổi và xử lý tín hiệu
  • Call center, Data center
  • Tổng dài IP và Analog
  • Cáp viễn thông