Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Thứ Ba, 08-12 2020

    Thiết kế triển khai các giải pháp IT toàn diện, tối ưu cho khách hàng đặt biệt là khách hàng trong lĩnh vưc sản xuất Media 

    Thiết kế và triển khai hệ thống mạng máy tính, tường lửa, lưu trữ, ảo hóa, mạng không dây.

    Thiết kế và triển khai hệ thống nguồn UPS 1pha và 3pha

    Thiết kế phòng Data Center và hệ thống giám sát cho Data Center

    Thiết kế triển khai dịch vụ Web và Media Server

    Thiết kế triển khai các hệ  thống Livestreaming