Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

Thứ Hai, 21-02 2022

Vào tháng 12/2021, Công ty Mê Ga đã cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh 3 phòng thu và Livestream phát thanh cho Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long.

Dưới đây là một số hình ảnh phòng thu: